Chiều ngày 31/01, Đảng ủy Học viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII cho toàn thể đảng viên trong Học viện.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

 

leftcenterrightdel
PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể Đảng viên Học viện 
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trạch - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện nêu rõ: việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) không những đòi hỏi các đảng viên phải nắm chắc nội dung, mà còn cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ban CTCT&CTSV