HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________________

Số:11/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Tuyển ứng viên tham dự: “Hội thảo khu vực Bảo vệ Môi trường ĐBSCL dành cho thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á năm 2018”

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực và Phát triển cộng đồng – Trường ĐH An Giang phối hợp với Tổng Lãnh sự Quán Hoa kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh tuyển ứng viên tham dự: “Hội thảo khu vực Bảo vệ Môi trường ĐBSCL dành cho thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á năm 2018”.

Thời gian tổ chức: 4-9/6/2018 tại Khách sạn Vinpearl, Tp. Cần Thơ.

Tiêu chuẩn ứng viên

·    là thành viên YSEALI;

 (Đăng ký thành viên tại http://vietnam.usembassy.gov/yseali_academic_fellows.html)

·    trong độ tuổi từ 18 đến 25 vào thời điểm nộp đơn đăng ký;

·    là công dân Việt Nam;

·    đang cư trú tại Việt Nam hoặc một trong các nước sau: Brunei, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan;

·    là sinh viên đại học, cao đẳng, hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trong bốn năm trở lại đây;

·    đọc, viết và nói tiếng Anh thành thạo;

·    thể hiện năng lực lãnh đạo trong và ngoài nhà trường, nơi công tác và/hoặc địa phương;

·    có quan tâm, hiểu biết, hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về môi trường;

·    thể hiện cam kết, hoặc quan tâm đến hoạt động vì cộng đồng, hoạt động tình nguyện và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;

·    chỉ rõ sự quan tâm nghiêm túc muốn tìm hiểu về Hoa Kỳ và ASEAN;

·    sẵn sàng tham gia tích cực và đầy đủ một chương trình có cường độ hoạt động cao;

·    cam kết áp dụng những kỹ năng lãnh đạo và đào tạo đã thu nhận được để mang lại lợi ích cho cộng đồng, Việt Nam, và khối ASEAN.

Thời hạn đăng ký: 11:59 Chủ nhật ngày 4/2/2018

Thông báo kết quả: tháng 3/2018

Đăng ký và nộp hồ sơ: Xem chi tiết tại file đính kèm

Ban Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo các em sinh viên quan tâm dự tuyển.

Nơi nhận:

- Tổ thư ký;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Thị Bích Liên