HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 03 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi sinh viên tại trường ĐH Kasetsart (Thái Lan)

            Trường ĐH Kasetsart (Thái Lan) thông báo Chương trình trại hè dành cho sinh viên các trường đại học đối tác. Cụ thể như sau:

 

1. Thông tin về chương trình

Chương trình trại hè tại ĐH Kasetsart diễn ra từ 21/4-27/4/202. Sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật, gặp gỡ chuyên gia, kết nối với sinh viên quốc tế từ 16 trường ĐH đối tác của ĐH Kasetsart.

2. Kinh phí:

- Trường ĐH Kasetsart tài trợ các chi phí tại Thái Lan, bao gồm chỗ ở, bữa ăn, đi lại đến các điểm tham quan học tập và các chi phí tổ chức chương trình.

- Sinh viên tự chi trả vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm, di chuyển sân bay và các chi phí cá nhân.

3. Tiêu chí ứng tuyển: Sinh viên ĐH chính quy đang học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, kết quả học tập khá trở lên, có khả năng giao tiếp tiếng Anh và mong muốn tham gia chương trình trao đổi.

4. Quy trình dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển bao gồm: (i) Bản sao CMT/Hộ chiếu; (ii) Bảng điểm; (iii) Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có); (iv) Letter of intent bằng tiếng Anh (350-500 từ) (thư giới thiệu bản thân, nêu rõ lí do mong muốn tham gia chương trình và những nội dung muốn học được từ chương trình).

Ứng viên vui lòng nộp bản scan hoặc bản gốc các tài liệu trên cho Ban HTQT trước ngày 20/2/2024. Thông tin chi tiết liên hệ cô Bùi Thu Thuỷ (Chuyên viên Ban HTQT) qua email btthuy@vnua.edu.vn hoặc ĐT (0915453951).

Ban HTQT trân trọng thông báo tới sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

Nơi nhận:

- Các khoa trong HV;

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Lê Thị Bích Liên